Deservirea tehnică şi reparaţia

Deservirea tehnică şi reparaţia reprezintă un complex de operaţii sau operaţia de menţinere a posibilităţii de lucru sau a integrităţii utilajului în timpul exploatării, utilizării conform destinaţiei, aşteptării, păstrării sau transportării. Deservirea momentală şi corectă a produsului – aceasta este garanţia calităţii, eficienţei produsului cu atingerea rezultatelor aşteptate.
     Dacă toate etapele, începînd de la pregătirea proiectului şi terminînd cu darea obiectului în exploatare, sunt efectuate la nivel înalt, exploatarea se reduce doar la menţinerea în stare exemplară a tuturor sistemelor care garantează lucrul continuu al obiectului. 

     Prima etapă reprezintă efectuarea lucrărilor de profilaxie planificate, destinate pentru menţinerea sistemelor în stare de lucru conform recomandărilor producătorului. Sistemele de inginerie contemporane şi componentele lor electronice necesită, în afara curăţirii de praf şi murdărie, testarea, verificarea tuturor regimurilor de lucru şi a parametrilor de control. Unele sisteme necesită grija mai frecventă, altele – mai rară. Totul depinde de importanţa curăţării în procesul de funcţionare şi atingere a gradului necesar de lucru a unor sau altor procese. Termenii standard de efectuare a lucrărilor de regulament sunt deservirile lunare, trimestriale, semestriale şi deservirea anuală, care este menţionată în contractul de deservire. Pentru fiecare sistem este prevăzut un grafic aparte al lucrărilor de deservire.  
     A doua etapă constă în diagnostica nemijlocită a defecţiunilor şi înlăturarea erorilor de program ale sistemelor, agregatelor, blocurilor de control şi ale altor componente de utilaj. 
     Deservirea tehnică este garantul durabilităţii şi termenului înaintat de exploatare!

     Pentru optimizarea procesului de exploatare şi a vitezei de reacţionare asupra problemelor apărute, în cadrul companiei „DINA-COCIUG” activează Serviciul de dispeceri, unde sunt redirecţionate cererile de la clienţi cu informaţia despre toate erorile sau problemele în lucrul sistemelor şi utilajelor. Efectuînd legătura cu serviciul de dispeceri, puteţi afla despre procesul de efectuare a lucrărilor. 

     Echipa de deservire.

     Staff-ul serviciului de deservire „DINA-COCIUG” este alcătuit din specialişti şi profesionişti, care regulat frecventează training-uri şi programe de ridicare a nivelului de calificare, care au o experienţă de durată de lucru asupra multor obiecte, unde au avut de afacere cu diferite problemede exploatare a sistemelor de inginerie. Fiecare inginer al serviciului de deservire posedă un certificat personal care îi oferă dreptul de a efectua lucrări de deservire tehnică, pregătire şi alte tipuri de servicii.
     Structura companiei „DINA-COCIUG” permite realizarea mai multor nivele de suport tehnic. De exemplu, nivelul cel mai de jos este suportul de nivelul întîi. Staff-ul poate rezolva singur problemele ce ţin de competenţele sale. Dacă s-a întîmplat ceva ieşit din cadrul posibilităţilor primului nivel de suport, sarcina este transmisă nivelului doi, specialiştilor mai calificaţi, etc. Un moment foarte important de suport este timpul reacţionării, care reprezintă timpul maxim (ore) de la momentul adresării după ajutor către serviciu pînă la momentul stabilit (sosirea la obiect, începutul lucrului, reparaţia parţială sau totală, etc.). Serviciul de deservireal companiei „DINA-COCIUG”  la momentul încheierii contractelor de deservire asigură viteza maximă de reacţionare la priblemele ce apar, chiar pînă la posibilitatea de prezenţă a specialiştilor la locul de muncă alături de sisteme și utilaje în momentul lucrului acestora. Compania posedă un parc auto specializat – automobilele de serviciu sunt dotate şi echipate cu tot instrumentariul profesional necesar şi cu materialele suplimentare pentru ieşirea imediată la faţa locului şi efectuarea lucrărilor legate cît de deservire, atît şi de reparaţie urgentă şi diagnostic al utilajului.

     Depozitul de piese de schimb şi sectorul de reparaţie.

     Pentru menşinerea utilajului pe termen de garanţie, compania totdeauna posedă la depozit piesele de schimb necesare pentru utilajul dat, sau materialele de consum pentru efectuarea RT. 
     Clienţii companiei noastre nu trebuie să aibă teamă că utilajul exploatat de ei poate stopa întreg procesul de producere. În momentul necesar pentru efectuarea deservirii sau reparaţiei utilajului, echipa de deservire este gata să o efectueze în secţia de reparaţie, care este dotată cu instrumente speciale, utilaje tehnologice necesare, unelte pentru lucrări speciale. 


     Serviciile de deservire pe termen de garanţie şi post-garanţie.

     Noi oferim clienţilor noştri un spectru larg de servicii legate de deservirea şi reparaţia utilajului. Puteţi alege cît colaborarea de o singură dată, atît şi deservirea profilactică şi de reparaţie periodică a utilajului dumneavoastră de către specialiştii noştri, adresîndu-vă cu o cerere la dispecerat, şi/sau încheind un contract de deservire cu serviciul companiei „DINA-COCIUG”.

     Serviciul oferă lucrări de deservire completă a utilajului:

 • Compresoare şi sisteme de multi-compresoare;
 • Vaporizatoare şi răcoritoare de aer;
 • Condensatoare de răcire cu aer;
 • Conducte;
 • Electroutilaj, cutii de control şi reglare;
 • Mobilă frigorifică;
 • Calculatoare cu sistem de monitorizare;
 • Efectuarea lucrărilor periodice de reparaţie sau deservire;
 • Utilaj cu agregat inclus;
 • Grup de utilaj electro-termic;
 • Grup de utilaj electromecanic;
 • Deservirea complexului casier cu bandă transportoare;
 • Cazane de perete;
 • Cazane de podea;
 • Camere termice;
 • Pompe circulare ale sistemelor termice;
 • Electroutilajul cutiilor de automatizare, administrare şi securitate a utilajului, şi a dispecerizării;
 • Utilaj de venitilare;
 • Condiţionere; 
 • Cheeler-e;
 • Arzătoare de gaz şi combustibil lichefiat;
 • Condiţionere de pod (roof top).

     Lista, periodicitatea şi graficul efectuării lucrărilor diferă în dependenţă de contract. Întreaga listă este indicată în anexa contractului. 
     Cu respect, serviciul de deservire.

Contactați-ne și vom găsi "cea mai bună soluție" pentru dvs
Sunați-ne
Sunați-ne

+373 (79) 16 40 00