Proiectarea

Proiectul tehnologic reprezintă planul de poziționare a secțiilor industriale în cadrul clădirii, astfel încît să fie garantată succesiunea proceselor industriale de prelucrare a produselor și fabricării produselor cu o lungime minimă a comunicațiilor funcționale și pentru evitarea intersectării circuitelor tehnologice și de transport.
     La baza proiectului tehnologic stă un plan de procese, ca de exemplu: pentru producerile alimentare – succesiunea activităților și operațiilor, prin care trebuie să treacă produsul de la materia primă pînă la finisare.

     Proiectul tehnologic trebuie să includă:
  * Explicația încăperilor;
  * Planul cu aranjarea utilajului;
  * Punctele de asigurare a utilajului cu electricitate, rețeaua de canalizare, furnizarea apei reci/calde;
  * Specificarea utilajului;
  * Specificarea punctelor de acces;
  * Nota explicativă cu descrierea tehnologiei de lucru.

     Alegerea schemei optime de lucru de încălzire și climatizare.
     Proiectarea sistemului de încălzire începe cu elaborarea schiței proiectului. În el sunt incluse principalele soluții, modul de amplasare a conductelor de apă, amplasarea instrumentelor, etc. Specialiștii companiei pot ajuta în căutarea soluției și, în conformitate cu toate normele, pot calcula și poziționa utilajul.

     Etapele de lucru:
  * Determinarea tipului și destinației clădirii, numărului de etaje, prezența subsolului, a podului climatizat.
  * Determinarea condițiilor climatic și a poziției clădirii.
  * Luarea de cunoștință cu machetele de arhitectură și construcție.
  * Determinarea parametrilor și a materialelor construcțiilor de îngrădire.
  * Selectarea sursei optime de combustibil.
  * Selectarea regimului optim de temperatură.
  * Selectarea schemei optime a sistemului de încălzire. Schemele de încălzire pot fi diferite nu doar din punct de vedere al configurației sistemelor de încălzire cu apă. În calitate de sursă de căldură poate servi sistemul „Podeaua caldă” sau sistemul de ventilare (așa numita încălzire aerată).
  * Selectarea automatizării și controlului sistemului.
  * Raportul încăperilor comerciale și necomerciale.

     Proiectarea sălii comerciale:
  * Planul sălii comerciale: schema de poziționare a grupurilor de marfă  și a aranjării utilajului.
  * Crearea schemei optime de dinamică a mărfii.
  * Crearea rutei optime de mișcare a consumatorilor.
  * Calculul raportului optim al suprafețelor/mărimilor de aranjare a mărfii conform grupurilor.

    Proiectarea încăperilor necomerciale:
  * Calculul mărimilor optime a încăperilor de depozit;
  * Proiectarea încăperilor necomerciale (de depozit, de păstrare, de primire și pregătire prealabilă, de necesități administrative);
  * Proiectul tehnologic al încăperilor de producere (secția cofetărie, secția măcelărie, secția vegetală, culinară).

    Logistica interioară.
     Logistica destinată pentru coordonarea și îmbunătățirea activității de gospodărie, legată de administrarea proceselor de circuit în cadrul întreprinderii sau a grupului corporativ de întreprinderi.

    Proiectarea tehnologică și climatică
     Proiectarea încăperilor de depozit, zonelor de mișcare a mărfii, punctelor de acces, amenajarea zonei de intrare și de casă reprezintă un proces multinivelat. De corectitudinea proiectării tehnologice și constructive depinde indicele investițiilor necesare, efectivitatea și cheltuielile pentru exploatare.

     Încăperile de depozit, zonele de mișcare a mărfii și zonele de casă corect proiectate permit:
  * asigurarea primirii rapide a mărfii, accesului transportului, descărcării rapide și calitative a produselor;
  * posesia unei scheme optime de amplasare și mișcare a produselor, diferitor tipuri de rafturi și zone pentru păstrarea diferitor mărfuri;
  * asigurarea unei scheme optime de mișcare a mărfii;
  * posibilitatea de dotare cu utilaj contemporan, ce permite activitatea continuă și calitativă a zonelor de casă;
  * posesia unui sistem automatizat de contabilitate și administrare a activității.

     La etapa prealabilă de proiectare este efectuată analiza circuitului de marfă planificat, colectarea datelor inițiale și formarea Sarcinei Tehnice.
     Curentele de vizitatori și logistica lor sun niște factori importanți, ce influențează asupra posibilității de cumpărare.
     Complexul comercial contemporan reprezintă un obiect complex, ce include nu doar suprafețele comerciale, ci și numeroasele cafe, restaurante, cinematografe, fitness-centre și administrarea unui asemenea număr de puncte chiar și în aspectul unei logistici formează o sarcină destul de grea: împreună cu curenții de vizitatori importante sunt circuitele de introducere a mărfii, circuitele de transport pe teritoriul aparținător, mișcarea mărfii în înteriorul obiectului.

     Erorile apărute la proiectarea sistemului de logistică a vizitatorilor sunt greu de înlăturat după predarea obiectului, însă ele cauzează, în consecință, probleme serioase și reclamații ale vizitatorilor, ce afectează planul de cumpărători.

     Elaborarea planului de circuit electric, ventilare, condiționare și aprovizionare cu apă.
     La elaborarea planelor, în mod obligatoriu se iau în considerație toate dorințele și necesitățile clientului, toate etapele trec controlul corespunderii și includ proiectele obligatorii furnizate de client:
 * Planul general;
 * Specifica de arhitectură și tehnologie;
 * Soluțiile tehnologice;
 * Utilajul de inginerie, rețelile interioare și exterioare;
 * Nota informativă;
 * Partea tehnologică;
 * Construcțiile de fier betonat;
 * Construcțiile de metal;
 * Încălzirea;
 * Utilajul electric;
 * Automatizarea; 
 * Sistemul antiincendiar;
 * Sistemele de circuit redus și comunicare, printre care: telefonia, sistemul de securitate și antiincendiar, rețelele de calculatoare, supravegherea video, televiziunea și radioficația, alte sisteme de inginerie;
 * Domeniile speciale ale proiectului.

     Zonarea obiectului.
     Zonarea obiectului reprezintă selectarea la nivel de proiectare a obiectului a sectoarelor sau a zonelor cu destinație diferită. Zonele sunt selectate pentru poziționarea rafturilor comerciale ale utilajului comercial industrial și a proceselor tehnologice.

Contactați-ne și vom găsi "cea mai bună soluție" pentru dvs
Sunați-ne
Sunați-ne

+373 (79) 16 40 00