Elaborăm
Inginerie din aceleași mîini
Compania „DINA – COCIUG” SRL în cadrul programului „Inginerie din aceleaşi mîini” Vă propune consultaţia completă de la idee, concept pînă la darea obiectului în exploatare.
Detaliat
Antreprenoriatul general
Una din inovațiile propuse de compania „DINA-COCIUG” SRL pentru clienții săi și deja foarte populară, este sistemul de antreprenoriat general.
Detaliat
Vînzări în credit/leasing
Întru realizarea ideilor bussinessului Dumneavoastră ne ajută partenerii noştri – Băncile şi Companiile de leasing. La moment dintre aceștia fac parte: Mobiasbanca, Moldindconbank, EuroCreditBank, Universalbank, Microinvest, MAIB – Leasing, Top Leasing, Express Leasing.
Detaliat
Proiectarea
Compania „Dina-Cociug” SRL propune Clienților săi astfel de lucrări, ca proiectarea tehnologică și climatică. Proiectul tehnologic, proiectarea suprafețelor comerciale.
Detaliat
Montarea şi lucrările de dare în exploatare
Compania Dina-Cociug se afla in continua dezvoltare, mereu largindu-şi sortimentul de utilaj impreuna cu cercul de consumatori. O atenţie deosebita se acorda sporirii calitaţii lucrarilor de montare, a creşterii calificarii personalului tehnic, perfecţionarii deservirii consumatorilor, ceea ce corespunde sdandardelor ISO 9001:2008 şi OHSAS 1800.
Detaliat
Deservirea tehnică şi reparaţia
Deservirea tehnică şi reparaţia reprezintă un complex de operaţii sau operaţia de menţinere a posibilităţii de lucru sau a integrităţii utilajului în timpul exploatării, utilizării conform destinaţiei, aşteptării, păstrării sau transportării. Deservirea momentală şi corectă a produsului – aceasta este garanţia calităţii, eficienţei produsului cu atingerea rezultatelor aşteptate. Dacă toate etapele, începînd de la pregătirea proiectului şi terminînd cu darea obiectului în exploatare, sunt efectuate la nivel înalt, exploatarea se reduce doar la menţinerea în stare exemplară a tuturor sistemelor care garantează lucrul continuu al obiectului.
Detaliat
Sunați-ne
Sunați-ne

+373 (79) 16 40 00